Zgłoszenie szkody


Miała miejsce sytuacja w wyniku której stwierdzono następującą szkodę: