O firmie

Działamy w szeroko rozumianej branży budowlanej, zarówno jako wykonawca robót, jak i biuro projektowe. Ponad dwudziestoletnia praktyka pozwoliła nam wypracować owocne metody prowadzenia prac na wysokim poziomie realizacji z zakresu termomodernizacji, renowacji obiektów zabytkowych oraz budowy szpitali. Od zawsze filozofia naszej działalności opiewała na jakości, zarówno w kwestii wykonywanej pracy, jak i dostarczanych materiałów oraz wysoko wykwalifikowanych pracowników. Działając na terenie całej Polski, dysponujemy wiedzą, bezcennym doświadczeniem oraz niezawodną praktyką. Czynniki te pozwalają nam na terminową oraz kompleksową realizację wszelkich inwestycji. Umacniając filozofię firmy, wdrożyliśmy oraz stosujemy zintegrowany system zarządzania zgodny z normami: PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015.

MR Construction to
doskonale zorganizowany zespół specjalistów z wieloletnim stażem
odpowiedzialny partner biznesowy
firma, która stawia na uczciwość i przejrzystość relacji zarówno z klientami, jak i z pracownikami

Nie bez powodu jesteśmy określani jako ETATOWO NAJLEPSI. Naszą kadrę stanowią wieloletni i niezawodni pracownicy. Ich wysokie kwalifikacje oraz wysoka kultura pracy umożliwiają MR Construction realizację wykonawstwa od lat docenianą przez klientów oraz spójną z filozofią firmy.

01/06/1998
Rozpoczęcie działalności gospodarczej o charakterze budowlanym przez właściciela firmy – Mariusza Rybkę. Ówcześnie wykonywane zlecenia opiewały głównie na pracach dekarskich oraz ocieplaniu domów jednorodzinnych.
22/12/2010
Stopniowe poszerzanie zakresu działalności. Rozwój strukturalny oraz kadrowy, a co najistotniejsze – zdobywanie bezcennego doświadczenia, przyczyniły się do zmiany formy organizacji dotychczasowej działalności gospodarczej. W efekcie została powołania do życia MR Construction Sp. z o.o, pod którą firma działa do dziś
31/12/2013
Pierwsze, większe realizacje wykonywane były na zlecenie spółki PKP Nieruchomości. Kolejne, już o tym samym profilu, w którym spółka specjalizuje się do dziś, zostały zrealizowane na budynku wielorodzinnym w Gliwicach przy ul. Toszeckiej.
24/09/2014
Jak każdy podmiot na rynku gospodarczym, również i my dążymy do rozwoju oraz podnoszenia kwalifikacji. Osiągnięcie warte zaakcentowania, to wyróżnienie spółki Wielką Nagrodą Budownictwa w kategorii: ,,Wykonawstwo robót remontowo-montażowych oraz modernizacyjno-remontowych’’. Nagroda przyznana przez Śląską Izbę Budownictwa, doceniła jakość całokształtu realizacji MR Construction.
01/11/2017
Z uwagi na zwiększenie ilości realizowanych zadań, dochodzi do poszerzenia zespołu odpowiedzialnego za nadzór nad inwestycjami. Ponadto istotnym wydarzeniem w historii spółki jest zmiana jej siedziby. Pragnąc zapewnić komfort szerszemu gronu pracowników, jak i dbając o reprezentacyjny aspekt działalności spółki, naszą nową siedzibą staje się lokal przy Bł. Czesława 13 A/1.
31/12/2017
Błyskawiczny rozwój spółki na przełomie bieżącej dekady, rozrost wewnętrzny oraz kadrowy, wpływają na rozszerzenie terytorialnego obszaru działalności spółki na województwa bardziej oddalone od siedziby spółki.