Reklamacje

Dane kontaktowe

Firma:*
Imię i nazwisko:*
Telefony:*
Email:*
Adres usterki:
(ulica, nr)
Adres usterki:
(miasto)

Dane do reklamacji

Numer umowy:*
Okres gwarancji:
Data odbioru:

Zgłoszenie

gwarancyjne
pogwarancyjne.

Opis problemu


Załączniki

załącznik nr 1:
załącznik nr 2:
załącznik nr 3:
załącznik nr 4:
załącznik nr 5: