O firmie

Firma MR Construction Sp. z o.o. działa w szeroko rozumianej branży budowlanej zarówno jako wykonawca robót jak i biuro projektowe. Doświadczenie, praktyka i wysokie kwalifikacje zatrudnionych pracowników pozwalają nam świadczyć usługi terminowo i na wysokim poziomie realizacji.

Działając w ramach konsorcjum firm możemy pochwalić się niezwykle szerokimi możliwościami, które prezentujemy na poniższym diagramie:

Zakres wykonywanych prac pozwala na całkowicie kompleksową realizację najwięszych inwestycji i remontów.

Firma MR Construction Sp z o.o. wdrożyła oraz stosuje zintegrowany system zarządzania zgodny z normami:
PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015.